Thai Chinese (Simplified) English French Indonesian Japanese Korean Lao Malay Vietnamese

banner

คณะผู้บริหาร

 •  
  boss11
  นายคฑาวุธ   เทพยศ
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
  เบอร์โทรติดต่อ 081 781 0363

 • boss22

  นายชรินทร์  ฟักรักษา
  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  เบอร์โทรติดต่อ 0894602334
 • boss33

  นายสรพงษ์   ปานบุตร 
  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
   เบอร์โทรติดต่อ 0892726582
 • 267337

  นายภูมิศักดิ์ วรไตรจริยา
  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  เบอร์โทร 

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

111111 

st02 1

v cop

eoffice

หมวดข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา
วันพฤหัสบดี, 14 กันยายน 2560
  แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา Read More...
สถานศึกษาพอเพียง
วันพฤหัสบดี, 14 กันยายน 2560
สถานศึกษาพอเพียง            https://youtu.be/AKI5vi_9W64   Read More...
IMAGE คู่มือนักเรียน ปี 2565
วันจันทร์, 09 พฤษภาคม 2565
คู่มือนักเรียน 2565ดาวน์โหลดที่นี่ Read More...
IMAGE การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นักเรียน/นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2-3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ระบบปกติ และระบบทวิภาคี
วันอังคาร, 05 กุมภาพันธ์ 2562
การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นักเรียน/นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2-3 ... Read More...
แผนปฏิบัติการประจำปี 2565
วันพุธ, 24 พฤศจิกายน 2564
แผนปฏิบัติการปี 2565 คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด Read More...
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน 2564 และ 2565
วันจันทร์, 22 พฤศจิกายน 2564
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน 2564 คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ รุ่นที่ 2 (2)
วันพุธ, 12 ธันวาคม 2561
ประกาศรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ รุ่นที่ 2 Read More...
โรงเรียนพระดาบส..โอกาสแห่งชีวิต (14 พ.ย. 59)
วันพุธ, 15 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนพระดาบส..โอกาสแห่งชีวิต (14 พ.ย. 59) https://youtu.be/44T4wo-TBBU Read More...
แผนปฏิบัติการประจำปี 2565
วันพุธ, 24 พฤศจิกายน 2564
แผนปฏิบัติการปี 2565 คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด Read More...
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน 2564 และ 2565
วันจันทร์, 22 พฤศจิกายน 2564
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน... Read More...
IMAGE ***แผนปฏิบัติการ 63
วันจันทร์, 09 ธันวาคม 2562
แสกนเพื่อดู รายงานเอกสาร แผนปฎิบัติการ 63... Read More...
แผนปฏิบัติการ 64
วันจันทร์, 09 ธันวาคม 2562
รายงานเอกสาร แผนปฎิบัติการ ปี2564    ... Read More...
IMAGE การเปิดประมูลร้านจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา 2564
วันเสาร์, 10 เมษายน 2564
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง เรื่อง... Read More...
IMAGE ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
วันพุธ, 06 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา... Read More...
IMAGE ประกาศประกวดราคารถบรรทุก(ดีเซล)
วันจันทร์, 03 กุมภาพันธ์ 2563
Read More...
IMAGE รายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา 61
วันพุธ, 12 มิถุนายน 2562
***รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2561*** Read More...
IMAGE ประกาศหยุดการเรียนการสอน
วันอังคาร, 04 ธันวาคม 2561
ประกาศหยุดการเรียนการสอน Read More...
IMAGE พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560
วันจันทร์, 12 มิถุนายน 2560
- พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์... Read More...
IMAGE หล่อเทียนเพื่อเตรียมไปถวายแก่วัดนิคม อำเภอศรีสำโรง เนื่องในวันเข้าพรรษา
วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2559
ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2559 ผู้อำนวยการ... Read More...
IMAGE คู่มือนักเรียน ปี 2565
วันจันทร์, 09 พฤษภาคม 2565
คู่มือนักเรียน 2565ดาวน์โหลดที่นี่ Read More...
IMAGE ลงทะเบียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบปกติ
วันอังคาร, 05 กุมภาพันธ์ 2562
ลงทะเบียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนฤดูร้อน... Read More...
IMAGE แนวข้อสอบ V-NET วิชาคอมพิวเตอร์
วันพุธ, 09 มกราคม 2562
สแกนเพื่อดูแนวน้อสอบ Read More...
IMAGE บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ ด้านขนมอบ
วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560
บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ ด้านขนมอบ Read More...
IMAGE ทูลเกล้าฯถวาย ปั้นลาย กับ ครีมสำโรง แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560
ทูลเกล้าฯถวาย ปั้นลาย กับ ครีมสำโรง... Read More...
IMAGE พัฒนาต่อยอด ครีมสำโรงกับพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย
วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560
พัฒนาต่อยอด ครีมสำโรงกับพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย  ... Read More...
IMAGE ศูนย์บ่มเพาะเป็นแหล่งเรียนรู้
วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560
  ศูนย์บ่มเพาะเป็นแหล่งเรียนรู้       Read More...
IMAGE ศึกษาดูงานที่ อาชีวะ โขมย กับร้านสุเทพ สังคโลก
วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560
ศึกษาดูงานที่ อาชีวะ โขมย กับร้านสุเทพ สังคโลก   ... Read More...
IMAGE นศ.ที่ได้รับการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะ
วันศุกร์, 21 กรกฎาคม 2560
นศ.ที่ได้รับการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะ... Read More...
IMAGE การเตรียมตัวเข้าห้องสอบ V-Net 62
วันศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2561
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National... Read More...
IMAGE ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
วันพุธ, 06 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา... Read More...
IMAGE ประกาศซื้อครุภัณฑ์ VRF
วันพุธ, 23 ธันวาคม 2563
Read More...

มีข้อผิดพลาด

Could not create image:
/var/www/html/sieweb/modules/mod_globalnews/thumbs/09/b_90_90_16777215_299_428924.jpg.
Check if the folder exists and if you have write permissions:
/var/www/html/sieweb/modules/mod_globalnews/thumbs/09

ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทุกสาขา ทุกชั้นปี เข้าร่วมแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ --ชิงเงินทุนในการทำธุรกิจ-- ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 เวลา 8.00-17.00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทุกสาขา ทุกชั้นปี เข้าร่วมแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ --ชิงเงินทุนในการทำธุรกิจ-- ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 เวลา 8.00-17.00 น. 
***คุณสมบัติ
1.ทีมละ 5 คน ครูที่ปรึกษา 1 คน
2.เป็นนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
3.ชื่อธุรกิจ 1 ธุรกิจ
สนใจสมัครได้ที่ห้องศูนย์บ่มเพาะ อ.จินตนา หมื่นวงษ์เทพ 0644283798

428924

manage
 

สารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS

-ปีการศึกษา2560

-ปีการศึกษา2561

-ปีการศึกษา2562

 

© Copyright 2015 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
9 หมู่11 ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โทร.055-683006  แฟกซ์ 055-683007

Design by Naruecha
United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.