ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเครื่องปรับอากาศระบบสารทำความเย็น VRF

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

001