ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเครื่องปรับอากาศระบบสารทำความเย็น VRF

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

001

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานกิจกรรมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานกิจกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

0405

ประกาศ เรื่อง ประกวดก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

00010002

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔๐๐๐ ซีซี

0001

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์

ประกาศผชนะอาคารหอพก 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกห้องปฏิบัติการครัวร้อน

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกห้องปฏิบัติการครัวร้อน

ประกาศผชนะครวรอน 1

 

ประกวดราคาซื้อชุดฝึกห้องปฏิบัติการครัวร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

ประกวดราคาซื้อชุดฝึกห้องปฏิบัติการครัวร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศครวรอน 1

ประกาศครวรอน 2

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อาคารหอพก2 1

อาคารหอพก2 2

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

ร่างประกาศวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

CCI 000002

CCI 000003

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อชุดฝึกห้องปฏิบัติการครัวร้อน

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อ

ประกวดราคาซื้อชุดฝึกห้องปฏิบัติการครัวร้อน

CCF 000003 1

CCF 000003 2

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Document page 001

Document page 002