Thai Chinese (Simplified) English French Indonesian Japanese Korean Lao Malay Vietnamese

logo long

ทรงพระเจริญ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง 9 หมู่11 ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร.055-683006-7
เรียนแล้วไปไหน
เรียนแล้วไปไหน!! อยากรู้คลิกเลย

คณะผู้บริหาร

 • boss
  นายอาณัติชัย จันทิวาสน์
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

 • nuponนายนุพล ไชศรีจันทร์
  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 • pitayatonนายพิทยาธรณ์ แจ่มศรี
  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • 46083 17120611112939
  นายชรินทร์  ฟักรักษา
  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
 • 46083 17120611113536
  นางสาวทิพรัตน์  กวี
  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

S 12009503

office365

vnet623

st02 1 

v cop

eoffice

หมวดข่าวประชาสัมพันธ์

IMAGE การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นักเรียน/นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2-3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ระบบปกติ และระบบทวิภาคี
วันอังคาร, 05 กุมภาพันธ์ 2562
การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นักเรียน/นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2-3 ... Read More...
IMAGE ลงทะเบียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบปกติ
วันอังคาร, 05 กุมภาพันธ์ 2562
ลงทะเบียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)... Read More...
IMAGE แนวข้อสอบ V-NET วิชาคอมพิวเตอร์
วันพุธ, 09 มกราคม 2562
สแกนเพื่อดูแนวน้อสอบ Read More...
IMAGE โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ สำหรับนักเรียน นักศึกษา EchoVE
วันอังคาร, 24 กรกฎาคม 2561
รายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ... Read More...
IMAGE การเตรียมตัวเข้าห้องสอบ V-Net 62
วันศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2561
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET) ตัวอย่างกระดาษคำตอบของ ปวช.3  ... Read More...
IMAGE เนื้อหาและจำนวนข้อสอบของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา
วันศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2561
เนื้อหาและจำนวนข้อสอบของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ระดับ ปวช ระดับ ปวส Read More...
IMAGE รายงานงบทดลองประจำเดือน เม.ย.63
วันพฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม 2563
Read More...
IMAGE รายงานงบทดลองประจำเดือน มี.ค.63
วันพฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม 2563
Read More...
IMAGE รายงานงบทดลองประจำเดือน ก.พ.63
วันพฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม 2563
Read More...
IMAGE งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2562
วันพฤหัสบดี, 09 มกราคม 2563
Read More...
IMAGE งบทดลองประจำเดือน-พ.ย.62
วันพุธ, 11 ธันวาคม 2562
Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ รุ่นที่ 2 (2)
วันพุธ, 12 ธันวาคม 2561
ประกาศรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ รุ่นที่ 2 Read More...
โรงเรียนพระดาบส..โอกาสแห่งชีวิต (14 พ.ย. 59)
วันพุธ, 15 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนพระดาบส..โอกาสแห่งชีวิต (14 พ.ย. 59) https://youtu.be/44T4wo-TBBU Read More...
ปิดทองแผ่นดิน : โรงเรียนพระดาบส
วันพุธ, 15 พฤศจิกายน 2560
ปิดทองแผ่นดิน : โรงเรียนพระดาบส https://youtu.be/Blf-i8wRABg Read More...
โรงเรียนพระดาบส หนึ่งในโครงการพระราชดำริ
วันพุธ, 15 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนพระดาบส หนึ่งในโครงการพระราชดำริ https://youtu.be/5v0J4fkN_Lk Read More...
IMAGE บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ ด้านขนมอบ
วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560
บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ ด้านขนมอบ Read More...
IMAGE ทูลเกล้าฯถวาย ปั้นลาย กับ ครีมสำโรง แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560
ทูลเกล้าฯถวาย ปั้นลาย กับ ครีมสำโรง แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ... Read More...
IMAGE พัฒนาต่อยอด ครีมสำโรงกับพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย
วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560
พัฒนาต่อยอด ครีมสำโรงกับพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย     Read More...
IMAGE ศูนย์บ่มเพาะเป็นแหล่งเรียนรู้
วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560
  ศูนย์บ่มเพาะเป็นแหล่งเรียนรู้       Read More...
IMAGE ศึกษาดูงานที่ อาชีวะ โขมย กับร้านสุเทพ สังคโลก
วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560
ศึกษาดูงานที่ อาชีวะ โขมย กับร้านสุเทพ สังคโลก         Read More...
IMAGE นศ.อบรมโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระฯ
วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560
นศ.อบรมโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในผู้เรียนอาชีวศึกษา Read More...
IMAGE นศ.ที่ได้รับการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะ
วันศุกร์, 21 กรกฎาคม 2560
นศ.ที่ได้รับการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะ วก.ศร.จบการศึกษาปี 59... Read More...
แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา
วันพฤหัสบดี, 14 กันยายน 2560
  แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา Read More...
สถานศึกษาพอเพียง
วันพฤหัสบดี, 14 กันยายน 2560
สถานศึกษาพอเพียง            https://youtu.be/AKI5vi_9W64   Read More...
ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง
วันพฤหัสบดี, 14 กันยายน 2560
ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง | สื่อวีดิทัศน์ชุด สุขพอ...ที่พ่อให้ – ตอน ธรรมะกับการเงิน    https://youtu.be/CzDKyr9ABSM Read More...
แนะนำศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ
วันพฤหัสบดี, 14 กันยายน 2560
แนะนำศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ  https://youtu.be/ajr63LjxWro Read More...
แนะนำมูลนิธิยุวสถิรคุณ
วันพฤหัสบดี, 14 กันยายน 2560
แนะนำมูลนิธิยุวสถิรคุณ https://youtu.be/IlR4BH4z0Mw Read More...
IMAGE ***แผนปฏิบัติการ 63
วันจันทร์, 09 ธันวาคม 2562
แสกนเพื่อดู รายงานเอกสาร แผนปฎิบัติการ 63... Read More...
IMAGE ประกาศประกวดราคารถบรรทุก(ดีเซล)
วันจันทร์, 03 กุมภาพันธ์ 2563
Read More...
IMAGE รายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา 61
วันพุธ, 12 มิถุนายน 2562
***รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2561*** Read More...
IMAGE ประกาศหยุดการเรียนการสอน
วันอังคาร, 04 ธันวาคม 2561
ประกาศหยุดการเรียนการสอน Read More...
IMAGE พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560
วันจันทร์, 12 มิถุนายน 2560
- พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์... Read More...
IMAGE หล่อเทียนเพื่อเตรียมไปถวายแก่วัดนิคม อำเภอศรีสำโรง เนื่องในวันเข้าพรรษา
วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2559
ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2559 ผู้อำนวยการ... Read More...
IMAGE กิจกรรม ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน
วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2559
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย... Read More...
IMAGE รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2558
วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2559
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นายอาณัติชัย จันทิวาสน์... Read More...
IMAGE รณรงค์ไปใช้สิทธิการออกเสียงประชามติ.
วันพุธ, 10 สิงหาคม 2559
ชาววิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง... Read More...
IMAGE ลงทะเบียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบปกติ
วันอังคาร, 05 กุมภาพันธ์ 2562
ลงทะเบียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนฤดูร้อน... Read More...
IMAGE แนวข้อสอบ V-NET วิชาคอมพิวเตอร์
วันพุธ, 09 มกราคม 2562
สแกนเพื่อดูแนวน้อสอบ Read More...
IMAGE บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ ด้านขนมอบ
วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560
บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ ด้านขนมอบ Read More...
IMAGE ทูลเกล้าฯถวาย ปั้นลาย กับ ครีมสำโรง แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560
ทูลเกล้าฯถวาย ปั้นลาย กับ ครีมสำโรง... Read More...
IMAGE พัฒนาต่อยอด ครีมสำโรงกับพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย
วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560
พัฒนาต่อยอด ครีมสำโรงกับพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย  ... Read More...
IMAGE ศูนย์บ่มเพาะเป็นแหล่งเรียนรู้
วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560
  ศูนย์บ่มเพาะเป็นแหล่งเรียนรู้       Read More...
IMAGE ศึกษาดูงานที่ อาชีวะ โขมย กับร้านสุเทพ สังคโลก
วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560
ศึกษาดูงานที่ อาชีวะ โขมย กับร้านสุเทพ สังคโลก   ... Read More...
IMAGE นศ.ที่ได้รับการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะ
วันศุกร์, 21 กรกฎาคม 2560
นศ.ที่ได้รับการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะ... Read More...
IMAGE ***ประกาศประกวดราคารถบรรทุก(ดีเซล)
วันจันทร์, 03 กุมภาพันธ์ 2563
Read More...
IMAGE ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์
วันจันทร์, 14 มกราคม 2562
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง เรื่อง... Read More...
IMAGE ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกห้องปฏิบัติการครัวร้อน
วันอังคาร, 08 มกราคม 2562
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัครโครงการทุนการศึกษาต่อระดับ ปวส. ทวิวุฒิไทย - จีน
วันศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2561
ประกาศรับสมัครโครงการทุนการศึกษาต่อ... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. ปวส. ปี 2562 ประเภทโควตา
วันศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2561
ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. ปวส. ปี... Read More...

header download

การเตรียมตัวเข้าห้องสอบ V-Net 62

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา

(Vocational National Educational Test : V-NET)

ตารางสอบ ปวช3

ตารางสอบ ปวส2

ระเบยบเขาหองสอบ

อปกรณเขาหองสอบ

ตัวอย่างกระดาษคำตอบของ ปวช.3

 กระดาษคำตอบ ปวช61 1

กระดาษคำตอบ ปวช61 2

ตัวอย่างกระดาษคำตอบของ ปวส.2

กระดาษคำตอบ ปวส61 1

กระดาษคำตอบ ปวส61 2

 

 

คลิก  แนวเนื้อหาและจำนวนข้อสอบของการทดสอบ  คลิก

 

 

                                       manage

                                       yawastianrakun 

                                      padabot

facebook

kys

Logo for WebPR ICT EGA

rms

manage
 

สารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS

-ปีการศึกษา2557
-ปีการศึกษา2558
-ปีการศึกษา2559

 

© Copyright 2015 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
9 หมู่11 ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โทร.055-683006-7  แฟกซ์ 055-683005

Design by Naruecha
United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.